Select Page

ODKUP LESA

PRODAJA GOZDNIH SORTIMENTOV


Gozdni sortimenti, ki jih prodajamo so naslednji:

•    hlodovina iglavcev: smreka, jelka , bor macesen
•    hlodovina listavcev: bukev, hrast,javor, jesen, kostanj, brest, oreh, češnja, hruška, lipa, jelša
•    brusni les smreke in jelke
•    celulozni les iglavcev
•    goli bukve in ostalih trdih ter mehkih listavcev
•    kostanjevi drogovi

Večina prodaje poteka preko skladišč lesa.

 

ODKUP HLODOVINE

V zadrugi organiziramo odkup kmetijskih pridelkov živine in lesa.
Odkupujemo na področju Selške in Poljanske doline ter okolice Škofje Loke. Sodelujemo z več kot 700 pridelovalci, pogodbene obveznosti pa imamo s člani zadruge.
Pridelovalcem zagotavljamo kvaliteten odkup in redno plačilo pridelkov.Les-hlodovina

KONTAKT

Vodja odkupa lesa:

Jernej Nastran    

Tel.: 04 / 51 30 341
GSM: 041 758 932
jernej.nastran@loska-zadruga.si

 

ODKUPOVALCI:

David Jesenko
GSM: 041 784 181

Jure Bešter
GSM: 041 784 183

Tone Prosen
GSM: 041 355 963

Aljaž Kavčič
GSM: 041 754 122

Primož Demšar
GSM: 041 793 349

Certifikat PEFC ali FSC je postal pomemben element pri prodaji gozdnih sortimentov ali žaganega lesa, saj ga določeni kupci lesa že postavljajo kot pogoj za nadaljnje sodelovanje. S tem se tudi zagotavlja izpolnjevanje uredbe EU št.995/2010 o dokazovanju legalnosti posekanega lesa.

 

KGZ z.o.o. Škofja Loka se zaveda pomena trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, skrbi za ohranjanje narave in skrbi za svoje zaposlene, zato je v l. 2014 pridobila certifikat PEFC.

 

Ta certifikat kupcem lesa zagotavlja, da les ki ga prodajamo, prihaja iz kontroliranih virov, to je iz gozda v katerem je zagotovljeno spoštovanje vnaprej opredeljenih okoljskih, družbeno- socialnih in etičnih standardov.

 

Vendar pa nam ta certifikat ne koristi veliko, če certificiranega lesa ne dobimo od naših dobaviteljev. Zato se obračamo na vas, naše potencialne dobavitelje z željo, da bi tudi vi pridobili ta certifikat in nam v prihodnje ponudili v odkup certificiran les. S pridobitvijo certifikata PEFC boste dokazali, da v svojem gozdu trajnostno gospodarite in izpolnjujete vso zakonodajo, ki velja na tem področju , zadrugi pa boste s tem, ko nam boste v odkup ponudili certififiran les pomagali, da bomo lahko imeli vedno širši izbor kupcev lesa, saj je vedno več takih, ki so okoljsko ozaveščeni in zato zahtevajo certificiran les.

 

Kako pridobiti certifikat PEFC ?

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je kot regijski predstavnik dobila certifikat za trajnostno gospodarjenje z gozdovi po sistemu PEFC. Na ta način postanejo certificirani vsi gozdovi, ki jih lastniki prijavite v regijsko certifikacijo gozdov PEFC. V regijsko certifikacijo gozdov PEFC se lahko vključi vsak lastnik gozda, ki podpiše Izjavo o vstopu v sistem regijske certifikacije gozdov PEFC. Obrazec za izpolnitev te izjave lahko pridobite na spletni strani KGZS (http://www.kgzs.si/), kjer lahko pridobite tudi vse druge informacije v zvezi s tem. Sestavni del pristopne izjave je tudi Seznam gozdnih parcel, kamor se vpiše praviloma vse gozdne parcele na posesti.

Izpolnjeno in podpisano izjavo je potrebno poslati na Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, lahko pa jo dostavite tudi na zadrugo in na KGZS jo bomo dostavili mi. V tem primeru bo tudi strošek vašega certificiranja ob zagotovilu, da boste kopijo certifikata dostavili na zadrugo, zbornici poravnala zadruga.

Da bi vas nekoliko spodbudili k temu, vam za odkup certificirane hlodovine iglavcev nudimo dodatek 1,00 €/m3 glede na odkupne cene po našem ceniku.

 

Ob tem pa vam zagotavljamo, da bomo tudi v prihodnje odkupovali tudi necertificiran les, če se morda ne glede na naše drugačne želje za certificiranje ne boste odločili.

 

Za potrebne dodatne informacije v zvezi s tem, smo vam na zadrugi na voljo na tel. 04 5130 341, 041 758 932 , 04 5130 342 ali pri naših odkupovalcih lesa.

Aktivno naj bi pri tem sodelovali tudi revirni gozdarji Zavoda za gozdove, kateri imajo tudi seznam vaših gozdnih parcel in vam ob potrebi pri tem lahko pomagajo.

 

Seznanjamo vas tudi, da so se odkupne cene za gozdne sortimente iglavcev že skoraj povsem približale cenam, ki so veljale pred žledolomom in želimo, da nam jih v čim večjih količinah kmalu ponudite v odkup. Plačilni rok za vse sortimente je 30 dni, še vedno pa ostaja možnost plačila v roku 8 dni z odbitkom 2%.

KGZ z.o.o. Škofja Loka
Kidričeva c. 63a
4220 Škofja Loka

Tel.: 04 / 51 30 300
FAX: 04 / 51 30 303
info@loska-zadruga.si

Davčna Številka: SI17914272

Matična številka: 5142202