Select Page

DOMAČI KOTIČEK

 

MREŽA KOTIČKOV

(Razvoj nove lokalne ponudbe prehrambnih izdelkov in razširitev mreže prodajnih mest)

NOSILEC PROJEKTA

– Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka

PARTNER

– Loške mesnine d.o.o. Škofja Loka

LOKACIJA PROJEKTA

– Občina Gorenja vas-Poljane; z naložbo: Trgovski center Poljane, Poljane 80, 4223 Poljane
– Občina Škofja Loka (razen naselja Škofja Loka)
– Občina Železniki; z naložbo: Trgovina Češnjica, Češnjica 54, 4228 Železniki
– Občina Žiri

% SOFINANCIRANJA PROJEKTA IZ LEADER SREDSTEV

84,90 % upravičenih stroškov projekta

SOFINANCIRANJE IZ LEADER SREDSTEV

69.904,00 EUR

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA

1.6.2011 – 15.12.2012

VSEBINA PROJEKTA

1. Delo z interesnimi skupinami potencialnih ponudnikov izdelkov višje kakovosti z namenom zagotovitve ustrezne ponudbe izdelkov v prodajnih kotičkih KGZ
Delo v interesnih skupinah bo namenjeno predvsem spodbujanju, pomoči in usposabljanju potencialnih proizvajalcev (spodbujanje, pomoč pri registraciji, pomoč pri pridobivanju znakov kakovsti oz. vključevanju v blagovne znamke, izobraževanje, pomoč pri tehnologijah, pomoč pri pripravi produktov za trg ipd.)
2. Izdelava celostne podobe za doseganje razpoznavnosti prodajnih kotičkov in izdelkov višje kakovosti
– Zasnova blagovne znamke, ki bo smiselno povezoval prodajne kotičke in ponudbo v prodajnih kotičkih.
– Oblikovanje ustrezne embalaže za izbrane izdelke vključene v prodajne kotičke.
3. Postavitev 2-eh novih prodajnih kotičkov za lokalne izdelke višje kakovosti v obstoječih trgovinah KGZ Škofja Loka (Trgovina Češnjica in TC Poljane)
4. Promocija prodajnih kotičkov in produktov vključenih v prodajne kotičke
Potekala bo preko radijskih oglasov in oddaj, prispevkov in reklam v tiskanih medijih, jumbo plakatov, letakov/zloženk, spletnih strani ipd. ter izvedbe dneva odprtih vrat v vsakem od vzpostavljenih prodajnih kotičkov. Izdelane bodo označevalne table za prodajne kotičke.
5. Promocija projekta preko lokalnega radia, tiskanih medijev in spletnih strani
6. Vodenje in koordinacija projekta

CILJ PROJEKTA

– Povečati ponudbo,
– Povečati dostopnost in
– Povečati prepoznavnost lokalnih izdelkov višje kakovosti.

PRIČAKOVANI REZULTATI

– V kotičke vključeni novi lokalni ponudniki in ponudba izdelkov višje kakovosti.
– Zagotovljena prepoznavnost izdelkov višje kakovosti iz območja LAS loškega pogorja, ki se bodo tržili v okviru prodajnih kotičkov KGZ in ki bo kotičkom in izdelkom, ki se bodo prodajali v kotičkih dajala prepoznavnost v širšem prostoru.
– Zagotovljena večja dostopnost kakovostnih lokalnih izdelkov.

KONTAKTNE INFORMACIJE

– Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka, Kidričeva cesta 63 A, 4220 Škofja Loka, Mitja Vodnjov, telefon: ; Faks: 04/513-03-03; e-pošta: mitja.vodnjov@loska-zadruga.si
– Loške mesnine d.o.o., Kidričeva cesta 63 A, 4220 Škofja Loka, Mitja Vodnjov, telefon: ; Faks: 04/513-03-03; e-pošta: mitja.vodnjov@loska-zadruga.si
– LAS loškega pogorja, Sp. trg 2, 4220 Škofja Loka, telefon: , faks: 04/ 51 20 131; e-pošta: info@las-pogorje.si

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

http:/ec.europa.au/agriculture/rurdev/index_sl.htm

KGZ z.o.o. Škofja Loka
Kidričeva c. 63a
4220 Škofja Loka

Tel.: 04 / 51 30 300
FAX: 04 / 51 30 303
info@loska-zadruga.si

Davčna Številka: SI17914272

Matična številka: 5142202