Select Page
KONTAKTI

Direktor:

Mitja VODNJOV

tel.: 04 / 51 30 300

mitja.vodnjov@loska-zadruga.si


Tajništvo:

Monika Nunar

tel.: 04 / 51 30 304

FAX: 04 / 51 30 303

monika.nunar@loska-zadruga.si

Vodja komerciale:

Aleš Markelj

tel.: 04 / 51 30 326

ales.markelj@loska-zadruga.si

Računovodstvo:

Sandi Kržič

tel.: 04 / 51 30 320

FAX: 04 /51 30325

sandi.krzic@loska-zadruga.si


Odkup lesa:

Jernej Nastran

Tel.:04 / 51 30 341

GSM:041 758 932

jernej.nastran@loska-zadruga.si

Odkup živine:

Mitja Vodnjov

Tel.:04 / 51 30 304

GSM:041 980 351

mitja.vodnjov@loska-zadruga.si

Odkup mleka

Cecilija Lukančič – Valič

Tel.: 04 /51 20 605

GSM: 031 360 405

mlekarna@loska-zadruga.si


Mlekarna:

Te.: 04 / 51 20 605

Tel.: 04 / 51 57 610

mlekarna@loska-zadruga.si


Komerciala / Domači kotiček:

Marijana Luzar

GSM: 041 629 681

domaci.koticek@loska-zadruga.si

PODATKI O DRUŽBI

Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka

KGZ z.o.o. Škofja Loka (skrajšani naziv)

Kidričeva c. 63a
4220 Škofja Loka

Tel.: 04 / 51 30 300
FAX: 04 / 51 30 303

e-mail:
info@loska-zadruga.si

Davčna Številka: SI17914272

Matična številka: 5142202

Kje se nahajamo:

KJE SE NAHAJAMO

Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka
Kidričeva cesta 63a
4220 ŠKOFJA LOKA

Sedež zadruge: Kidričeva cesta 63 a
Škofja Loka

Tel.: 04 / 51 30 300
Fax: 04 / 51 30 303

e-mail: info@loska-zadruga.si

Danes je v zadrugi zaposlenih okoli 100 delavcev. Poleg odkupa kmetijskih pridelkov in lesa se ukvarjamo še s trgovino in mlekarstvom. Imamo 10 prodajaln, ki kupcem nudijo prehrambene izdelke ter vse za kmetijstvo in gradbeništvo. V zadnjih letih smo v  zadrugi veliko vlagali v obnovo in posodobitev trgovin ter mlekarne. Proizvodnja v mlekarni se je preusmerila tudi v proizvodnjo ekoloških izdelkov, katerih prodaja se je močno povečala. S svojo dejavnostjo pokrivamo Škofjeloško področje ter Poljansko in Selško dolino. Pod našim okriljem delujejo blagovne znamke: Loška mlekarna, Domači kotiček, Mesnine Bohinja in Loške mesnine. Zadruga je večinski lastnik Loških mesnin in solastnica Deželne banke Slovenije, ki ima svoja blagajniška mesta v Škofji Loki, na Češnjici, na Trati in v Gorenji vasi. CILJI Pospeševanje gospodarskih koristi svojih članov in doseganje pozitivnega poslovnega izida v vseh dejavnostih, ki jih opravlja zadruga.

DEJAVNOSTI ZADRUGE

–  posredovane prodaje kmetijskih pridelkov
– posredovanje podaje okroglega in rezanega lesa ter lesnih izdelkov
– trgovina z mešanim blagom, živilskimi proizvodi, blagom za reprodukcijo, gradbenim materialom, kmetijskimi stroji   in opremo
– odkup in predelava mleka, prodaja mleka in mlečnih izdelkov
– oddajanje nepremičnin v najem

ZGODOVINA

stara_zadrugaSedanja Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka ima svoj začetek leta 1899 v takrat ustanovljeni Mlekarski zadrugi v Škofji Loki. Takrat je bila to majhna zadruga z 11 člani. Kasneje so na Loškem nastajale še druge zadruge. Do leta 1961 je bilo na območju sedanje zadruge 19 manjših kmetijskih zadrug, ki so se nato združile v tri – v KGZ Blegoš v Gorenji vasi, KZ Škofja Loka in KGZ za Selško dolino na Češnjici.
Poglavitna dejavnost malih zadrug je bilo trgovanje z lesom in kmetijskimi pridelki. Po združitvi let 1961 so bile nove zadruge gospodarsko močnejše, območja teh zadrug pa so  predstavljala po razdelitvi določena sklenjena območja – Poljansko dolino, Škofjo Loko in Selško dolino.

Ko je leta 1963 izšel Zakon o gozdovih in je občinska skupščina sprejela sklep, da se gozdarske dejavnosti odcepijo od zadrug in prenesejo na Gozdno gospodarstvo Kranj, so Kmetijske zadruge oslabele, zato so se istega leta združile v eno zadrugo Kmetijsko zadrugo Škofja Loka, ki deluje še danes, od 30.6.1992 dalje pod imenom Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka, katera ima trenutno okrog 500 članov.

 

KGZ z.o.o. Škofja Loka
Kidričeva c. 63a
4220 Škofja Loka

Tel.: 04 / 51 30 300
FAX: 04 / 51 30 303
info@loska-zadruga.si

Davčna Številka: SI17914272

Matična številka: 5142202