Select Page

KO VEM KAJ JEM

Pogoji za vključitev v naš prodajni kotiček


Razvojna agencija Sora 1× letno (predvidoma v maju) objavi Javno povabilo za vključitev novih izdelkov in novih ponudnikov v blagovno znamko Dedek Jaka in Babica Jerca – Naravni izdelki iz škofjeloških hribov.

Uporabnik blagovne znamke je lahko kmet, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji in osebnega dopolnilnega dela, samostojni podjetnik ter druga mikro in mala podjetja, kmetijska ali razvojna zadruga in društvo, če izpolnjuje v pravilniku o pogojih podeljevanja blagovne znamke določene kriterije, ki jih izkazuje z vlogo na omenjeni razpis.

Pogoji za vključitev se razlikujejo po posameznih izdelčnih spletih oz. vrstah izdelkov, navajamo le ključne in sicer:

  • Visoka kakovost izdelka, ki se odraža z visokimi ocenami na senzoričnih ocenjevanjih (Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju, Biotehniški center Naklo, Biotehniška fakulteta)

  • Produkti morajo biti pridelani oz. izdelani na območju občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri

  • Osnovna surovina mora biti pridelana na tradicionalen način in na območju naših štirih občin, razen izjemoma, v kolikor je izdelek možno šteti kot tradicionalen izdelek, ki že v preteklosti ni bil vezan na surovino s tega območja

  • Uporabnik blagovne znamke lahko surovino dokupi, vendar le na tem območju, surovina pa mora biti po načinu pridelave enaka uporabnikovi

  • Za prodajo teh izdelkov morajo biti izpolnjeni vsi sanitarni in drugi predpisi potrebni za trženje izdelkov (registracija dejavnosti)

  • Za pekovske izdelke in sadne izdelke je določena enotna embalaža, zato blagovno znamko uporabljamo v povezavi s to embalažo

Povezave:

www.las-pogorje.si

www.ra-sora.si

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/index_sl.htm

http://ec.europa.eu/agriculture/rundev/index_sl.htm

EKRP razvoj podeželja

KGZ z.o.o. Škofja Loka
Kidričeva c. 63a
4220 Škofja Loka

Tel.: 04 / 51 30 300
FAX: 04 / 51 30 303
info@loska-zadruga.si

Davčna Številka: SI17914272

Matična številka: 5142202