Select Page

KO VEM KAJ JEM

Logo_Ko_vem_kaj_jem SPLOŠNO O PROJEKTU :

 – Naslov projekta
Izboljšanje ponudbe lokalnih produktov višje kakovosti potrošnikom

– Nosilec projekta
Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka

– Partner v projektu
Klavnica Škofja Loka d.o.o.

– Območje občin, ki jih pokriva projekt
Občina Gorenja vas – Poljane
Občina Škofja Loka – razen naselja Škofja Loka
Občina Železniki
Občina Žiri

 

             

 

PREDSTAVITEV PROJEKTA :


Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka, želi s tem projektom nadgraditi in razširiti ponudbo s produkti višje kakovosti s podeželja, ki nam jo lahko priskrbijo obstoječi in potencialni ponudniki ekoloških kmetij, ter to ponudbo na enem mestu predstaviti in približati lokalnim potrošnikom, ki se vedno bolj zavedajo o pomenu zdrave prehrane.
Ugotavljamo, da za omenjene proizvode ni skupnega stalnega tržnega prostora. Ekološke kmetije pri nas niso velike, zato največkrat nastanejo težave pri trženju domačih proizvodov. V teh  primerih  gre največkrat za prodajo na domu ali pa samo za samooskrbo, zato sta vlogi Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka in Klavnice Škofja Loka pri funkciji trženja zelo pomembni. Lokalne ponudnike – kmete želimo spodbuditi k večjemu obsegu pridelave oz. predelave kakovostnejših domačih produktov, ter s tem razširiti ponudbo s produkti višje kakovosti s podeželja na stalno tržno mesto.

CILJ PROJEKTA :


Dolgoročni cilj je seveda povečati dostopnost lokalne ponudbe produktov višje kakovosti potrošnikom, ki so se do sedaj oskrbovali preko neposrednih prodajnih poti (na kmetiji, tržnici, sejmih, raznih prireditvah).
Povpraševanje po zdravih, kakovostnih, domačih, na tradicionalen način proizvedenih produktih se povečuje, zato želimo lokalnemu potrošniku približati stalnost ponudbe na dostopni lokaciji. Iz tega razloga smo se odločili postaviti stalni prodajni kotiček, v katerem želimo na enem  mestu zagotoviti stalno raznovrstno ponudbo s produkti višje kakovosti.
Nadalje želimo potencialne ponudnike spodbuditi, da se dolgoročno usmerijo v  zagotavljanje produktov višje kakovosti in ob enem povečati osveščenost potrošnika o prednostih, ki jih prinaša uporaba produktov višje kakovosti.

AKTIVNOSTI PROJEKTA :


– Spodbujanje potencialnih ponudnikov k ponudbi produktov višje kakovosti
Organiziranje motivacijskih delavnic za obstoječe in potencialne ponudnike

– Postavitev stalnega prodajnega kotička z raznovrstno ponudbo domačih produktov višje kakovosti
Izbor produktov višje kakovosti
Celostna podoba prodajnega kotička
Nakup opreme
Dogovori s ponudniki produktov višje kakovosti
Postavitev spletne strani

– Povečanje osveščenosti potrošnika o zdravi prehrani, o dostopnosti, tržni ponudbi in pomenu produktov višje kakovosti
Preko lokalnega radia »Sora« (kontaktne oddaje o zdravi prehrani)
Preko lokalnega časopisa »Loški Utrip« (članek o zdravi prehrani)
Preko predstavitvenih materialov (internet, plakati, letaki,…)

– Promocija projekta in širjenje rezultatov
Predstavitev načrtovanih aktivnosti in rezultatov projekta (radio, lokalni časopisi, …)

– Vodenje in koordinacija projekta
Koordinacija izvedbe aktivnosti ter spremljanje rezultatov projekta
Priprava poročil

EKRP razvoj podeželja

KGZ z.o.o. Škofja Loka
Kidričeva c. 63a
4220 Škofja Loka

Tel.: 04 / 51 30 300
FAX: 04 / 51 30 303
info@loska-zadruga.si

Davčna Številka: SI17914272

Matična številka: 5142202