Select Page

Glavni cilj investicije je tehnološka posodobitev topilnice v Loški mlekarni, ki bo omogočila višjo kvaliteto in konkurenčnost na trgu že uveljavljenih izdelkov. Izdelane serije bodo večje (večja velikost korita) in tako bo strošek izdelave na enoto proizvoda manjši.
Novi kuter (topilnik) pa bo ob istočasnem prihranku vode, energije, čistil in časa, omogočil izdelavo novih ekoloških in konvencionalnih izdelkov lokalnega porekla. Dodatno vgrajeni filtri za paro bodo povečali varnost izdelkov.

Načrtovana investicija sledi temu cilju. Naložba vključuje nakup in postavitev topilnika, v katerem
predelujemo mleko in izdelujemo topljene sire za mazanje in rezanje, kajmak, eko jogurte in
maskarpone. Namen naložbe je tehnološka posodobitev opreme oziroma stroja za predelavo mleka, ki nam bo omogočil izdelavo konkurenčnejših izdelkov, ki bodo narejeni hitrejše, boljše, hkrati pa bo pri tem porabljeno manj energije, vode in elektrike, tako da bo stroj pripomogel tako k manjši porabi vode in bo s tem prispeval k okoljski učinkovitosti kot tudi k dodani vrednosti izdelkov.

Več informacij: