Select Page

ODKUP IN PRODAJA MLEKA

Zadruga odkupuje mleko iz odkupnega področja KGZ Škofja Loka. Odkupno področje obsega Poljansko dolino do Sovodnja, Selško dolino z Davčo in Sorico in ravninski del do Žabnice in Gosteč. V letu 2014 je zadruga odkupila 13108204 litrov mleka, kar je 7.1 % več kot v letu 2013. Število oddajalcev mleka se je zmanjšalo na 185. Zbrano mleko zadruga proda združenju gorenjskih zadrug Mlekop, del pa se ga predela v lastni mlekarni s sedežem na Fužinski ulici 1 v Škofji Loki.

Odkup mleka Fužinska ulica 1 Škofja Loka

Koordinator odkupa

Cilka Lukančič – Valič Tel.: 04 / 51 20 605

KGZ z.o.o. Škofja Loka
Kidričeva c. 63a
4220 Škofja Loka

Tel.: 04 / 51 30 300
FAX: 04 / 51 30 303
info@loska-zadruga.si

Davčna Številka: SI17914272

Matična številka: 5142202