Select Page

ODKUP IN PRODAJA LESA

PRODAJA GOZDNIH SORTIMENTOV


Gozdni sortimenti, ki jih prodajamo so naslednji:

•    hlodovina iglavcev: smreka, jelka , bor macesen
•    hlodovina listavcev: bukev, hrast,javor, jesen, kostanj, brest, oreh, češnja, hruška, lipa, jelša
•    brusni les smreke in jelke
•    celulozni les iglavcev
•    goli bukve in ostalih trdih ter mehkih listavcev
•    kostanjevi drogovi

Večina prodaje poteka preko skladišč lesa.

 

ODKUP HLODOVINE

V zadrugi organiziramo odkup kmetijskih pridelkov živine in lesa.
Odkupujemo na področju Selške in Poljanske doline ter okolice Škofje Loke. Sodelujemo z več kot 700 pridelovalci, pogodbene obveznosti pa imamo s člani zadruge.
Pridelovalcem zagotavljamo kvaliteten odkup in redno plačilo pridelkov.Les-hlodovina

KONTAKT

Vodja odkupa lesa:

Jernej Nastran    

Tel.: 04 / 51 30 341
GSM: 041 758 932
jernej.nastran@loska-zadruga.si

 

ODKUPOVALCI:

David Jesenko
GSM: 041 784 181

Jure Bešter
GSM: 041 784 183

Tone Prosen
GSM: 041 355 963

Aljaž Kavčič
GSM: 041 754 122

Primož Demšar
GSM: 041 793 349

Z odkupom lesa se zadruga ukvarja od l. 1987, ko je ponovno pridobila dovoljenje za to dejavnost, katera ji je bila v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja odvzeta zaradi »širšega družbenega interesa« in prenesena na Gozdno gospodarstvo Kranj.

 

 

 

 

ODKUP GOZDNIH SORTIMENTOV

Preko celega leta od gozdnih posestnikov ob kamionski cesti odkupujemo naslednje gozdne sortimente:
• hlodovino iglavcev (smreka, jelka , bor macesen),
• hlodovino listavcev (bukev, hrast, jesen ),
• brusni les (smreke in jelke),
• celulozni les iglavcev,
• goli bukve in ostalih trdih ter mehkih listavcev,
• kostanjeve drogove.

 

Letno odkupimo okrog 50.000 m3 gozdnih sortimentov. Teritorialno se zadruga ne omejuje samo na odkup na področju Selške in Poljanske doline, okolico Škofje Loke ter Žirov, kjer sicer odkupimo največ lesa, ampak ga nekaj odkupimo tudi na širšem območju Slovenije. Večinski del odkupa predstavljajo gozdni sortimenti iglavcev, predvsem smreka in jelka, odkupujemo pa tudi gozdne sortimente listavcev.
Odkup izvajajo naši odkupovalci lesa, storitve prevoza pa nam izvajajo zasebni prevozniki, s katerimi imamo sklenjene dolgoročne pogodbe in so za to storitev primerno opremljeni in usposobljeni. Za potrebe sortiranja in skladiščenja gozdnih sortimentov imamo več skladišč, ki nam omogočajo, da od vsakega dobavitelja, ki nam les ponudi v odkup, le-tega lahko hitro odpeljemo in ga tam zbiramo ter pripravimo za prodajo.

Občasno – odvisno od tržnih razmer in primernosti časa za posek- odkupujemo tudi hlodovino drugih listavcev ( javor, brest, kostanj, oreh, češnja, hruška, lipa, jelša).

Pri hlodovini iglavcev je zelo pomembna nadmera, tako naj bo pri hlodih dolžine 3,4,5m min. 10cm, pri dolžinah 6,7,8m min. 20cm, pri dolžinah +9m pa 30cm.

Odlikujejo nas:

• konkurenčne cene
• poštena izmera in ocena kvalitete lesa
• zanesljivo plačilo v dogovorjenem roku
• hitra odzivnost

KGZ z.o.o. Škofja Loka
Kidričeva c. 63a
4220 Škofja Loka

Tel.: 04 / 51 30 300
FAX: 04 / 51 30 303
info@loska-zadruga.si

Davčna Številka: SI17914272

Matična številka: 5142202