Select Page

ODKUP ŽIVINE

Odkupujemo in prodajamo živino, namenjeno za zakol (govedo in drobnico).
Večino živine prodamo na domačem trgu, težke zamaščene telice in krave pa izvozimo v Avstrijo ali Italijo.
Odkupljeno živino plačujemo po dnevnih cenah v roku 15 dni, možnost plačila je tudi v roku 8 dni z 2% nižjo ceno.
Organiziramo tudi odvoz živine za uslužnostno klanje v klavnico Šk.Loka.

Odkupovalci:

Marjan Kosmač
041 207 446
marjan.kosmac@loska-zadruga.si

Primož Demšar
041 793 349
primoz.demsar@loska-zadruga.si

IZBRANA KAKOVOST

Loška zadruge je pridobila CERTIFIKAT za IZBRANO KAKOVOST SVEŽE MESO kot nosilec skupine rejcev

  1. Opis podpore

NAZIV AKTIVNOSTI

Vključitev v podukrep 3.1 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom govedo v okviru sheme kakovosti IZBRANA KAKOVOST.

POVZETEK

 Z vključitvijo v podukrep 3.1 smo deležni povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s pregledi s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo  zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode za katere smo prejeli certifikat.

CILJI

  • povečevanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in
  • večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu.

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah,
  • povečanje kakovosti govedi,
  • doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in
  • rast prihodkov od prodaje.
KGZ z.o.o. Škofja Loka
Kidričeva c. 63a
4220 Škofja Loka

Tel.: 04 / 51 30 300
FAX: 04 / 51 30 303
info@loska-zadruga.si

Davčna Številka: SI17914272

Matična številka: 5142202