Select Page

Na zadrugi se trudimo, da bi dali možnost lokalnim kmetijam, da lahko prodajajo in ponujajo lastne dobrote preko nas. To nam zelo dobro uspeva z vzpostavitvijo mreže domačih kotičkov po vseh živilskih trgovinah Loške zadruge in nekaterih mesnicah Loških mesnin. Predstavljamo kmetije, ki so v kotičkih zastopane v največji meri, njihova ponudba pa je pestra in redna. Vsi izdelki so pridelani in izdelani s srcem, ročno in skrbno, naši dobavitelji pa v veliki meri uporabljajo lokalne surovine in pristne tradicionalne recepte. Vabljeni, da si ponudbo ogledate v spodnjem seznamu, mesečno pa se ponudniki predstavljajo tudi na degustacijah po trgovinah, ki jih redno objavljamo na FB strani.

KGZ z.o.o. Škofja Loka
Kidričeva c. 63a
4220 Škofja Loka

Tel.: 04 / 51 30 300
FAX: 04 / 51 30 303
info@loska-zadruga.si

Davčna Številka: SI17914272

Matična številka: 5142202