Select Page
KONTAKTI

Direktor: Mitja VODNJOV
tel.: 04 / 51 30 300
mitja.vodnjov@loska-zadruga.si

Tajništvo: Monika Nunar
tel.: 04 / 51 30 304
FAX: 04 / 51 30 303
monika.nunar@loska-zadruga.si

Vodja komerciale in maloprodaje: Aleš Markelj
tel.: 04 / 51 30 326
ales.markelj@loska-zadruga.si

Računovodstvo: Sandi Kržič
tel.: 04 / 51 30 320
FAX: 04 /51 30325
sandi.krzic@loska-zadruga.si


Odkup lesa: Jernej Nastran
Tel.:04 / 51 30 341
GSM:041 758 932
jernej.nastran@loska-zadruga.si


Odkup živine: Marjan Čadež
Tel.:04 / 51 83 604
GSM:041 793 347
marjan.cadez@loska-zadruga.si

Odkup mleka:
Cecilija Lukančič – Valič
Tel.: 04 /51 20 605
GSM: 031 360 405
mlekarna@loska-zadruga.si

Mlekarna:
Tel.: 04 / 51 20 605
Tel.: 04 / 51 57 610
mlekarna@loska-zadruga.si

Domači kotiček:
Marijana Luzar
GSM: 041 629 681
domaci.koticek@loska-zadruga.si

Marketing:
Polona Mlakar
Tel.: 04 /51 30 314
polona.mlakar@loska-zadruga.si

PODATKI O DRUŽBI

Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka
KGZ z.o.o. Škofja Loka (skrajšani naziv)
Kidričeva c. 63a
4220 Škofja Loka
Tel.: 04 / 51 30 300
FAX: 04 / 51 30 303
e-mail: info@loska-zadruga.si

Davčna Številka: SI17914272
Matična številka: 5142202

Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka
Kidričeva cesta 63a
4220 ŠKOFJA LOKA

Sedež zadruge:
Kidričeva cesta 63 a
Škofja Loka

Tel.: 04 / 51 30 300
Fax: 04 / 51 30 303
e-mail: info@loska-zadruga.si

Danes je v zadrugi zaposlenih okoli 100 delavcev. Poleg odkupa kmetijskih pridelkov in lesa se ukvarjamo še s trgovino in mlekarstvom. Imamo 10 prodajaln, ki kupcem nudijo prehrambene izdelke ter vse za kmetijstvo in gradbeništvo. V zadnjih letih smo v  zadrugi veliko vlagali v obnovo in posodobitev trgovin ter mlekarne. Proizvodnja v mlekarni se je preusmerila tudi v proizvodnjo ekoloških izdelkov, katerih prodaja se je močno povečala. S svojo dejavnostjo pokrivamo Škofjeloško področje ter Poljansko in Selško dolino. Pod našim okriljem delujejo blagovne znamke: Loška mlekarna, Domači kotiček, Mesnine Bohinja in Loške mesnine. Zadruga je večinski lastnik Loških mesnin in solastnica Deželne banke Slovenije, ki ima svoja blagajniška mesta v Škofji Loki, na Češnjici, na Trati in v Gorenji vasi. CILJI Pospeševanje gospodarskih koristi svojih članov in doseganje pozitivnega poslovnega izida v vseh dejavnostih, ki jih opravlja zadruga.

DEJAVNOSTI ZADRUGE

–  posredovanje prodaje kmetijskih pridelkov
– posredovanje podaje okroglega in rezanega lesa ter lesnih izdelkov
– trgovina z mešanim blagom, živilskimi proizvodi, blagom za reprodukcijo,       gradbenim materialom, kmetijskimi stroji in opremo
– odkup in predelava mleka, prodaja mleka in mlečnih izdelkov
– oddajanje nepremičnin v najem

ZGODOVINA

stara_zadrugaSedanja Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka ima svoj začetek leta 1899 v takrat ustanovljeni Mlekarski zadrugi v Škofji Loki. Takrat je bila to majhna zadruga z 11 člani. Kasneje so na Loškem nastajale še druge zadruge. Do leta 1961 je bilo na območju sedanje zadruge 19 manjših kmetijskih zadrug, ki so se nato združile v tri – v KGZ Blegoš v Gorenji vasi, KZ Škofja Loka in KGZ za Selško dolino na Češnjici. Poglavitna dejavnost malih zadrug je bilo trgovanje z lesom in kmetijskimi pridelki. Po združitvi let 1961 so bile nove zadruge gospodarsko močnejše, območja teh zadrug pa so  predstavljala po razdelitvi določena sklenjena območja – Poljansko dolino, Škofjo Loko in Selško dolino. Ko je leta 1963 izšel Zakon o gozdovih in je občinska skupščina sprejela sklep, da se gozdarske dejavnosti odcepijo od zadrug in prenesejo na Gozdno gospodarstvo Kranj, so Kmetijske zadruge oslabele, zato so se istega leta združile v eno zadrugo Kmetijsko zadrugo Škofja Loka, ki deluje še danes, od 30.6.1992 dalje pod imenom Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka, katera ima trenutno okrog 500 članov.

KGZ z.o.o. Škofja Loka
Kidričeva c. 63a
4220 Škofja Loka

Tel.: 04 / 51 30 300
FAX: 04 / 51 30 303
info@loska-zadruga.si

Davčna Številka: SI17914272

Matična številka: 5142202