Select Page

PROJEKTI / RAZPISI

Naša zadruga je aktivna na več področjih. Tukaj je nekaj projektov, pri katerih sodelujemo:
  • Opis podpore

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI

 

Za gradnjo gozdnih vlak je upravičenec prejel sredstva iz  naslova operacije »Ureditev gozdne infrastrukture«,  podukrepa 4.3. »Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

 

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

 

Gozdna cesta ter kasnejša izgradnja sistema gozdnih vlak omogoča varno sečnjo in gospodarnejšo rabo gozdnih površin.  Povezava gorskih območij z urbanim delom zagotavlja nadalnji razvoj planin, izboljša splošno učinkovitost in trajnost kmetijskega gospodarstva.

 

 

 CILJI

 

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji:

 

  • – Trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
  • – Večja varnost pri delu v gozdu.
  • – Povečanje odprtosti gozdov.

 

 

 PRIČAKOVANI REZULTATI

 

  • – Višji prihodek in dohodek na površinah, ki jih je zajel sistem gozdnih vlak.
  • – Bolj varno delo v gozdu.
  • – Izvajanje sečnje in spravila lesa iz do sedaj nedostopnih območij gozda.
KGZ z.o.o. Škofja Loka Kidričeva c. 63a 4220 Škofja Loka

Tel.: 04 / 51 30 300 FAX: 04 / 51 30 303 info@loska-zadruga.si

Davčna Številka: SI17914272

Matična številka: 5142202